Latest News

Keutamaan Surah Ar - Rahman yang Mengharukan

| Keutamaan Surah Ar-rahman| Surat Ar-rahman yaitu surah yang disebut pengantin al quran begitu juga surah ar rahman adalah  sebagian dari nama beberapa nama sifat Tuhan yang disebut asmaul husna yang biasa dibaca oleh kalangan santri pondok pesantren dan dikenal di seluruh dunia.

Lafadz Ar rahman bermakna " dzat yang maha pengasih didunia dan akhirat." yang merupakan sebagian dari sifat-sifat yang kuasa yang ada sembilan puluh sembilan sifat yang sebagian berpendapat semua ilmu yang ada didunia terhimpun dalam beberapa sifat allah.

Dalam surah ar-rahman membahas wacana ciptaan allah yang ada dilangit dan dibumi baik yang berilmu dan tidak berilmu semisal ; manusia, hewan, dan makhluk yang tidak kasat mata  maupun makhluk yang kasat mata namun bentuknya yang sangat kecil tidak dapat terlihat.

Baik kehidupan di darat dan di laut yang semua itu saling meliki keterkaitan dan manfaat kepada insan baik didunia maupun diakhirat sebagai makhluk ciptaannya. Surah Ar rahman tergolong surah Makiyah surah yang diturunkan di kota mekkah Al-Mukarramah, yang terdiri dari 78 ayat yang berada pada urutan ke 55 dari surah pertama dalam al quran.

Beberapa citri-ciri surah Ar-arrahman yang begitu bagus dan menggubah jiwa.
lafadz yang diulang-ulangi hingga berkali-kali menyerupai lafadz " fabiayyi alaa' i rabbikuma tukadzdziban." maka nikmat allah yang manakah yang kau dustakan." lafadz ini berulang  sesusah ayat sebelumnya yang menjelaskan mengenai ni'mat yang diberikan oleh allah dimuka bumi ini setiap ketika dan stiap waktu tanpa mengenal bosan terhadap mahluknya yang banyak melaksanakan kemunggkaran di dunia.

Yang tak lain lafadz Ar-rahman seakan usul terhadap hambanya untuk segera kembali terhadap allah, bertaubat menyesali segela keburukan-keburukan yang pernah dilakukannya, membuka buah fikiran terhadap hambanya bahwasannya allah maha penyayang maha pengasih dan maha dari segala maha. selain itu banyak keutamaan keutamaan yang dimiliki surah ar-rahman.

Beberapa keutamaan surah Ar-rahman yang perlu diketahui teman muslimin wal muslimah:
  • Rasulullah bersabda : barangsiapa yang membaca surah ar rahman maka allh akan menyayangi kelemahannya dan meridhoi nikmat yang dikaruniakan padanya.
  • Jika seseorang membaca surah ar rahman pada malam hari kemudian beliau meninggal maka matinya tersebut dikatan mati syahid. Jika seseorang membaca pada siang hari, kemudian mati maka syahid pulalah matinya.
  • Dawuh imam ja'far shodiq: bacalah surah ar rahamn jangan hingga engkau tinggalkan karen beliau akan menemani kelak ketika hendak menghadap tuhan, dengan bentuk menyerupai manusia, baunya sangat harum, dan tidak ada orang yang paling erat dengan allah kecuali dirinya.
  • Terhindar dari gangguan syaithon dan jin yang terkutuk. Bahkan tidak hanya itu lebih banyak lagi keutmaan membaca surah ar rahman.
Suatu kisah yang amat mengharukan yang di ceritakan oleh teman jabir : Nabi keluar menemui para sahabatnya, kemudian membacakan surah arrahman dari awal hingga akhir, dan mereka termangu semuanya. Beliau berkata :

 "aku telah membacakannya kepada jin, pada malam berkumpulnya mereka, dan mereka merespon dengan tanggapan yang lebih baik dibanding kalian semua.  Saat saya hingga pada ayat fabiayyi alaa'i rabbikuma tukadzdziban. ( mereka menjawab: kami tidak mendustkan apapun dari kenikmatan yang engkau berikan , Bagi Mu segala puji."

Begitu juga Ar-rahman mengingatkan  bahwasannya  insan yaitu daerah salah dan lupa, sebagai materi renungan bahwa insan selalu memiliki kelebihan dan kekurang yang kembalinya hanya kepadanya.

Keutamaan Surah Ar - Rahman yang Mengharukan

selain itu banyak kalimat dalam ayat ar-rahman mengandung kalimat tanya yang menuntut tanggapan insan ketika membacanya. Semoga kita semua dapat menjalankan keistiqomahan membaca surah ar rahman, memahami sedikit demi sedikit arti dari pada al-qur'an, semisal surah ar-rahman yang memiliki banyak keutamaan dan manfaat. yang dengan keistiqomahan insyaallah akan menerima kemulyaan didunia dan alam abadi amiin.
Niatkanlah hanya untuk taqorrub padanya, allah yang maha mengerti akan segala kebutuhan makhluknya.

Psikologi ID