Latest News

Harus Diketahui - Ini 5 Pengertian Hukum Islam

Banyak diantara kita yang masih belum mengetahui perihal hukum islam, dan pengertiannya, sehingga seringkali didalam mengambil keputusan dan berprilaku sangat menyimpang dari ajaran-ajaran yang ada dalam al-quran, hadist, ijma' dan qiyas.

penyebab pertama mungkin dari beberpa kalangan kesulitan dalam menpelajari hukum islam yang berupa teks bahasa yang sudah ditulis oleh para ulama terdahulu dan kesalahan redaksi maupun kebijaksanaan budi dalam memahaminya.

Untuk itu, mari kita berguru dan mengoreksi keselahan. dengan tujuan berguru bersama membenahi beberapa kesalahan yang sudah terjalani baik segi aqidah, maupun fiqih, yang mana dalam hal penjelasan dari admin sendiri hanyalah berupa dasar-dasar sebagai pondasi yang membentengi kekeliruan amaliyah kehidupan sehari hari.

Dalam umat beragama pasti memiliki pedoman hukum, atau undang-undang yang harus dipatuhi bersama , baik itu berupa larang wajib, anjuran, dan kemubahan melaksanakan sesuatu. Begitu juga khususnya agama islam.

dalam agama islam memiliki beberapa hukum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, sebagai pedoman bagi kehidupan insan dengan beberapa relasi menyerupai hal, hablum minalloh, hablum minannas, dan hablum minal alam.

Macam-macam hukum islam, yang harus diketahui oleh umat islam diseluruh penjuru dunia, yang disebut juga hukum islam hukum syara'. Dibawah ini penjelasannya:

1. Wajib.
Pengertian hukum wajib ialah :
Pengertian hukum wajib ialah, suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan kalau dtinggalkan mendapat dosa. Namun hukum wajib disini masih dipilah menjadi dua bagian:

a.  Wajib 'ain.
Yakni kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang mukallaf, menyerupai shalat lima waktu, puasa, zakat dan lain sebagainya.

b. Wajib kifayah.
Wajib kifayah ialah suatu kewajiban yang sudah dianggap cukup apabila telah dikerjakan oleh sebagian orang mukallaf, dan berdosa kalau tidak seorangpun dari mereka mengerjakannya, teladan menyolati mayyit dan menguburkannya.

2. Sunnat.
Pengertian hukum sunnat ialah perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa, menyerupai halnya sholat rowatib, puasa selaim puasa rhamadan dll. Hukum sunnah ini menyerupai halnya hukum wajib yakni dibagi menjadi dua lagi:

a. Sunnah muakkad
Dengan pengertian yaitu sunnat yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan, baik alasannya untuk menyempurnakan ibadah fardlu, atau sunnah tersebut sering kali dilakukan oleh nabi. Contoh sholat rawathib, sholat idul adha dan fitri.

b. Sunnat ghoiru muakkad
Yakni selain dari kriteria sunnat muakkad, menyerupai teladan sholat qobliyah sbelum sholat magrib.

3. Haram
Haram ialah suatu perkara yang apabila ditinggalkan menerima pahala dan kalau dikerjakan menerima dosa. Contoh orang yang minum-minuman keras, durhaka pada orang renta dll sebagainya.

4. Makruh
Ialah suatu perkara yang apabila dikerjakan tidak mendapat dosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala, menyerupai halnya merokok dan lainnya.

5. Mubah
Mubah ialah suatu perkara yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak menerima pahala, dan tidak menimbulkan dosa, mubah ialah hukum terakhir dari hukum syara' yang harus diketahui oleh ummat islam seluruh dunia.

Semoga dapat membantu dalam memperlajari dasar dasar islam untuk lebih berhati hati dan senantiasa tidak bermaksiat pada allah, semngat meningkatkan amal ibadah yang sudah ditentukan oleh allah swt. Jika ada pertanyaan insyaallah akan segera kami jawab kalau memang admin faham dan mengerti kalau tidak fainsya allah akan kami konsultasikan kepada para ulama yang mengerti dengan ilmu syariat.

Harus Diketahui - Ini 5 Pengertian Hukum Islam